Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

szukasz

Перебудова воєводської дороги № 728 на ділянці Нове Місто над Піліцею — Одживуль — Гельньов на ділянці від приблизно км 33+900 до км 41+300 у воєводстві Мазовецьке

December 16, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie


Перебудова воєводської дороги № 728 на ділянці Нове Місто над Піліцею — Одживуль — Гельньов на ділянці від приблизно км 33+900 до км 41+300 у воєводстві Мазовецьке.

Вартість будівельних робіт: 5.153.806,00 євро.

Інвестор: Мазовецьке Управління Доріг Воєводських у Варшаві.