We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

projects

Reconstruction of Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gieleniów regional road no 728 at a section from 33+900km to 41+300km in Masovian voivodeship

July 3, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

Reconstruction of Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gieleniów regional road no 728 at a section from 33+900km to 41+300km in Masovian voivodeship

Value of works: 5.153.806,00 euro
Investor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa