Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

szukasz

Перебудова воєводської дороги № 504 у Ельблонзі — вул. 12 Лютого.: Етап І — Перебудова перехрестя вулиць Ген. Грота-Ровецького — 12 Лютого в Ельблонзі; Етап ІІ — Перебудова воєводської дороги № 504 — ділянка 12 Лютого в Ельблонзі; Етап ІІа — Будівництво паркування біля вул. Ратушової; Етап ІІІ — Перебудова перехрестя вулиць: 12 Лютого — Кролевецька — Театральна — Нововейська; Етап ІІІа — Перебудова вул. Нововейської

December 16, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

Перебудова воєводської дороги № 504 у Ельблонзі — вул. 12 Лютого.: Етап І — Перебудова перехрестя вулиць Ген. Грота-Ровецького — 12 Лютого в Ельблонзі; Етап ІІ — Перебудова воєводської дороги № 504 — ділянка 12 Лютого в Ельблонзі; Етап ІІа — Будівництво паркування біля вул. Ратушової; Етап ІІІ — Перебудова перехрестя вулиць: 12 Лютого — Кролевецька — Театральна — Нововейська; Етап ІІІа — Перебудова вул. Нововейської.

Вартість проєкту: 4.313.571,00 євро.

Інвестор: Гміна – Місто Ельблонг.