We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

projects

Reconstruction of regional road no 504 in Elbląg – 12 Lutego Street. Stage I: reconstruction of Gen. Grota-Roweckiego St/12 Lutego St intersecion in Elbląg; Stage II: Reconstruction of regional road no 504 – 12 Lutego section in Elbląg; Stage IIa: Construction of a parking lot at Ratuszowa Street; Stage III: Reconstruction of 12 Lutego St/Królewiecka St/ Teatralna St/Nowowiejska ST intersection; Stage IIIa: Reconstruction of Nowowiejska Street 

July 3, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

Reconstruction of regional road no 504 in Elbląg – 12 Lutego Street. Stage I: reconstruction of Gen. Grota-Roweckiego St/12 Lutego St intersecion in Elbląg; Stage II: Reconstruction of regional road no 504 – 12 Lutego section in Elbląg; Stage IIa: Construction of a parking lot at Ratuszowa Street; Stage III: Reconstruction of 12 Lutego St/Królewiecka St/ Teatralna St/Nowowiejska ST intersection; Stage IIIa: Reconstruction of Nowowiejska Street

Project value: 4.313.571,00 euro
Investor: Elbląg Urban Municipality