Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

szukasz

Перебудова воєводської дороги № 137 Мендзижеч — Тшчель на ділянці від км 82+126 до км 101+022

December 16, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Перебудова воєводської дороги № 137 Мендзижеч — Тшчель на ділянці від км 82+126 до км 101+022.

Вартість проєкту: 4.034.290,00 євро.

Інвестор: Управління Воєводських Доріг Зелена Гура.