Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

szukasz

Перебудова воєводської дороги № 102 у місті Мендзиздроє

December 16, 2023

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Перебудова воєводської дороги № 102 у місті Мендзиздроє.

Вартість будівельних робіт: 3.113.077,00 євро.

Інвестор: Західнопоморське Управління Воєводських Доріг у Кошаліні.