Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

szukasz

Нова теплоелектростанція на заводі «Заклади Азотові Кендзежин Акціонерне Товариство» Групи «АЗОТИ»

December 16, 2023

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.


Нова теплоелектростанція на заводі «Заклади Азотові Кендзежин Акціонерне Товариство» Групи «АЗОТИ».

Вартість проєкту: 74 500 000,00 євро.

Інвестор: Група Azoty Заводи Азоту Кєндзерзин S.A. зі штаб-квартирою у Кєндзерзин-Кожлу.