Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

szukasz

Модернізація трамвайної колії, вбудованої у проїжджу частину вулиці Кошцюшки від Алеї Горнослонської до залізничного виїзду у Катовицях. Реконструкція тягової мережі. Модернізація трамвайної інфраструктури разом із супутньою інфраструктурою

December 16, 2023

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Модернізація вбудованої в дорожнє покриття колії на вулиці Кошцюшки від Алеї Горнослонської до залізничного виїзду у Катовицях. Реконструкція тягової мережі. Модернізація трамвайної інфраструктури разом із супутньою інфраструктурою.

Вартість будівельних робіт: 2 440 298,00 євро.

Замовник: Місто Катовіце.