We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projects

Modernization of tram trackage embedded in the road along Kościuszki Street in Katowice at Al. Górnośląska – railway flyover section. Reconstruction of overhead lines. Modernization of tramway infrastructure with auxiliary infrastructure

July 4, 2023

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernization of tram trackage embedded in the road along Kościuszki Street in Katowice at Al. Górnośląska – railway flyover section. Reconstruction of overhead lines. Modernization of tramway infrastructure with auxiliary infrastructure

Value of works: 2.440.298,00 euro
Investor: City of Katowice