Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

szukasz

Модернізація та розширення очисної станції стоків Чайка

December 16, 2023

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Модернізація та розширення очисної станції стоків Чайка.

Вартість проєкту: 329 747 196,00 євро.

Інвестор: Міське Підприємство Водопроводів та Каналізації АО у м. Варшава.