Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

szukasz

Модернізація кінцевого відрізка ліній 6 і 16 в Катовіце Бринове. Модернізація трамвайної інфраструктури разом із супутньою інфраструктурою

December 16, 2023

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Модернізація кінцевого відрізка ліній 6 і 16 в Катовіце Бринове. Модернізація трамвайної інфраструктури разом із супутньою інфраструктурою.

Вартість проєкту: 602 181,00 євро.

Замовник: Місто Катовіце.