Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Модернізація залізничної лінії № 35 на ділянці Остролєка-Хорзеле

December 16, 2023

Модернізація залізничної лінії № 35 на ділянці Остролєка-Хорзеле

Вартість проєкту: 78 675 000,00 євро.

Інвестор: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.