Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

szukasz

Модернізація вулиці Елеваторської у Білостоці в рамках проекту PHARE Зміцнення привабливості інвестиційних територій у Білостоці

December 16, 2023

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Модернізація вулиці Елеваторської у Білостоці в рамках проекту PHARE Зміцнення привабливості інвестиційних територій у Білостоці.

Вартість проєкту: 3.275.000,00 євро.

Інвестор: Місто Білосток.