Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

szukasz

Летовище Вроцлав — розширення та модернізація інфраструктури аеропорту та порту

December 16, 2023

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Порт Вроцлав — розширення та модернізація інфраструктури аеропорту та порту.

Вартість проєкту: 99 669 207,00 євро.

Замовник: Порт Лотничий Вроцлав Акціонерне Товариство.