Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

szukasz

Комплексний захист підземних вод агломерації Кельце

December 16, 2023

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Комплексний захист підземних вод агломерації Кельце.

Вартість проєкту: 49 192 641,00 євро.

Інвестор: Водопровід Кельце ТОВ.