Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Комплексне управління інвестиційним процесом на всіх етапах Інвестиції разом із наданням послуги Інспектора Нагляду Інвестора

December 16, 2023

Комплексне управління інвестиційним процесом на всіх етапах Інвестиції разом із наданням послуги Інспектора Нагляду Інвестора.

Інвестор: ЦЕНТРИ IKEA INGKA.