Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

szukasz

Комплексне рішення у водопостачанні та водовідведенні в агломерації Шпротава

December 16, 2023

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Комплексне рішення у водопостачанні та водовідведенні в агломерації Шпротава.

Вартість проєкту: 26 726 926,00 євро.

Замовник: Гміна Шпротава.