Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

szukasz

Комплексне впорядкування водно-стокового господарства в Жорах

December 16, 2023

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Комплексне впорядкування водно-стокового господарства в Жорах.

Вартість проєкту: 47 815 258,00 євро.

Інвестор: Підприємство Водопостачання та Каналізації Жори ТОВ.