Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

szukasz

Карконоська система водопостачання та каналізації, етап I

December 16, 2023

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Карконоська система водопостачання та каналізації, етап I.

Вартість проєкту: 78 360 059,00 євро.

Інвестор: Карконоська Система Водопостачання та Каналізації ТОВ.