Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

szukasz

Зміцнення інвестиційної та туристичної привабливості Повіту Лещинського шляхом розбудови дорожньої інфраструктури

December 16, 2023

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Зміцнення інвестиційної та туристичної привабливості Повіту Лещинського шляхом розбудови дорожньої інфраструктури.

Вартість проєкту: 2.671.024,00 євро.

Інвестор: Управління Повітових Доріг у Лещно.