Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання III від вузла Кажмержув до вузла Люблін Північ, довжиною приблизно 14,4 км, тобто від км 33+300 до приблизно км 47+678,08; Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання IV від вузла Люблін Північ (за винятком вузла) до вузла Люблін Південний, довжиною приблизно 11,3 км, тобто від км 47+678,08 до приблизно км 58+951,75 (тобто до км 58+974 — встановленого на етапі середовищного рішення та розділу документації на ділянки); Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання V від вузла Люблін Південний (за винятком вузла) до вузла Легніця II (A-4), довжиною приблизно 22,6 км, тобто ділянка від км 58+974 до приблизно км 79+172,03 і вузол Легніця II від км 0+000 до км 2+420.

December 16, 2023

Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання III від вузла Кажмержув до вузла Люблін Північ, довжиною приблизно 14,4 км, тобто від км 33+300 до приблизно км 47+678,08; Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання IV від вузла Люблін Північ (за винятком вузла) до вузла Люблін Південний, довжиною приблизно 11,3 км, тобто від км 47+678,08 до приблизно км 58+951,75 (тобто до км 58+974 — встановленого на етапі середовищного рішення та розділу документації на ділянки); Проєктування та будівництво автомагістралі S-3 Нова Соль — Легніця (A-4): завдання V від вузла Люблін Південний (за винятком вузла) до вузла Легніця II (A-4), довжиною приблизно 22,6 км, тобто ділянка від км 58+974 до приблизно км 79+172,03 і вузол Легніця II від км 0+000 до км 2+420.

Вартість будівельних робіт: 602 657 853,00 євро.

Замовник: GDDKiA