Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

szukasz

Забезпечення належної системи обробки стічних вод на території міста і громади Лубсько

December 16, 2023

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko


Забезпечення належної системи обробки стічних вод на території міста і громади Лубсько.

Вартість проєкту: 13 599 016,00 євро.

Інвестор: Гміна Лубсько.