Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

szukasz

Забезпечення належної каналізаційної системи на території агломерації Кжешовіце — басейн Рудави

December 16, 2023

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Забезпечення належної каналізаційної системи на території агломерації Кжешовіце — басейн Рудави.

Вартість проєкту: 33 045 812,00 євро.

Замовник: Водоканал Кжешовіце Товариство з обмеженою відповідальністю.