Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

szukasz

Забезпечення водопостачання та каналізації міста П’єкар-Шльонські

December 16, 2023

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Забезпечення водопостачання та каналізації міста П’єкар-Шльонські.

Вартість проєкту: 38 000 000,00 євро.

Інвестор: Міське Підприємство Водопостачання та Каналізації Товариства з Обмеженою Відповідальністю у П’єкарах-Шльонських.