Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

szukasz

Забезпечення водопостачання та каналізації в місті Бохня

December 16, 2023

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Забезпечення водопостачання та каналізації в місті Бохня.

Вартість проєкту: 12 192 000,00 євро.

Інвестор: Міське підприємство «Водопостачання та каналізація» у Бохні Товариство з обмеженою відповідальністю.