Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Projekt dofinansowany ECMG

szukasz

Дотація на оборотний капітал для ECM Group Polska S.A.

December 18, 2023

Опис проєкту:

ECM Group Polska S.A. реалізує проєкт, що фінансується з Європейських Фондів «Дотація на оборотний капітал для ECM Group Polska S.A.» в рамках заходу 3.4. Дотації на оборотний капітал Програми Оперативного Розвитку «Інтелектуальний Розвиток 2014-2020», співфінансованої з коштів Європейського Фонду Регіонального Розвитку.

Мета:

Метою проєкту є підтримка підприємця в області забезпечення фінансової ліквідності та підтримка поточної діяльності у зв’язку з епідемією COVID-19.

Плановані ефекти:

Збереження діяльності підприємства.

Вартість проєкту:

121 475,05 PLN.

Вклад Європейських Фондів:

121 475,05 PLN.

Projekt dofinansowany ECMG