Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

szukasz

Господарство водоспоруд на території гмін: Ястшомбіе-Здруй, Мшана і Годів

December 16, 2023

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Господарство водоспоруд на території гмін: Ястшомбіе-Здруй, Мшана і Годів.

Вартість проєкту: 33 895 000,00 євро.

Замовник: Підприємство «Ястшембський Водопровід та Каналізація» Акціонерне товариство.