Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

szukasz

Бібржанська Система Управління Відходами — Етап II

December 16, 2023

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Бібржанська Система Управління Відходами — Етап II.

Вартість проєкту: 13 025 223,00 євро.

Інвестор: BIOM ТОВ зі штаб-квартирою у Старому Долістові.