Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

szukasz

Будівництво та модернізація мереж і обладнання водопостачання та водовідведення в агломерації Жари

December 16, 2023

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Будівництво та модернізація водопровідних та каналізаційних мереж і обладнання в агломерації Жари.


Вартість проєкту: 25 265 684,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство Водопостачання та каналізація у місті Жари.