Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

szukasz

Будівництво системи інтегрованого громадського транспорту для міста Ряшів та околиць — ITS (інтелектуальна система транспорту).

December 16, 2023

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

Будівництво системи інтегрованого громадського транспорту для міста Ряшів та околиць — ITS (інтелектуальна система транспорту).

Вартість будівельних робіт: 83 277 517,00 євро.

Замовник: Гміна Місто Ряшів.