Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

szukasz

Будівництво санітарної каналізації на території агломерації міста Маркі

December 16, 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Будівництво санітарної каналізації на території агломерації міста Маркі.

Вартість проєкту: 46 250 000,00 євро.

Інвестор: Водопровід Марецький ТОВ.