Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

szukasz

Будівництво послідовності вулиць від 17 січня до Кібернетики

December 16, 2023

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Будівництво послідовності вулиць від 17 січня до Кібернетики.

Вартість будівельних робіт: 19 722 156,00 євро.

Замовник: Столичне місто Варшава, представлене Управлінням міських інвестицій в дороги Варшава.