Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

szukasz

Будівництво об’їзної дороги міста Слава в рамках воєводських доріг № 318 та 278

December 16, 2023

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Будівництво об’їзної дороги міста Слава в рамках воєводських доріг № 318 та 278.

Вартість проєкту: 2.872.496,00 євро.

Інвестор: Управління Воєводських Доріг Зелена Гура.