Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

szukasz

Будівництво об’їзної дороги міста Гарволін на автодорозі № 17 Варшава — Люблін від км 40+400 до км 53+197

December 16, 2023

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Будівництво об’їзної дороги міста Гарволін на автодорозі № 17 Варшава — Люблін від км 40+400 до км 53+197.

Вартість будівельних робіт: 41 050 137,00 євро.

Замовник: Головна дирекція доріг та автодоріг (GDDKiA).