Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

szukasz

Будівництво нового розташування вулиці Артилерійської з будівництвом віїадука через вулиці Партізантів та Воєнної Польщі

December 16, 2023

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Будівництво нового розташування вулиці Артилерійської з будівництвом віадука через вулиці Партізантів та Воєнної Польщі.

Вартість проєкту: 26 532 307,00 євро.

Замовник: Муніципалітет Ольштин Міська влада міста Ольштин (Gmina Olsztyn Urząd Miasta Olsztyn).