Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

szukasz

Будівництво міжсистемного газопроводу, який є з’єднанням передавальних систем Республіки Польща і Республіки Словаччина, разом з необхідною інфраструктурою для його обслуговування — газопровод Страхоціна — Кордон РП

December 16, 2023

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Будівництво міжсистемного газопроводу, який є з’єднанням передавальних систем Республіки Польща і Республіки Словаччина, разом з необхідною інфраструктурою для його обслуговування — газопровід Страхоціна — Кордон РП.

Вартість проєкту: 107 700 000,00 євро.

Інвестор: Оператор газопроводів передачі GAZ-SYSTEM S.A.