We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

projects

Construction of a pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Slovak Republic, including the infrastructure necessary for its operation – the Strachocina pipeline – Polish border

July 6, 2023

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Construction of a pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Slovak Republic, including the infrastructure necessary for its operation – the Strachocina pipeline – Polish border

Project value: 107.700.000,00 euro
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.