Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво мультимодального термінала у Здуньській Волі — Каршницях

December 16, 2023

Будівництво мультимодального термінала в Здуньській Волі — Каршницях.

Інвестор: «PKP CARGO TERMINALE» Товариство з обмеженою відповідальністю.