Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

szukasz

Будівництво комплексної системи управління відходами у Сосновці

December 16, 2023

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Будівництво комплексної системи управління відходами у Сосновці.

Вартість проєкту: 25 245 050,00 євро.

Інвестор: Міський Заклад Складування Відходів ТОВ.