Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

szukasz

Будівництво газопроводу DN1000 MOP 8,4 Мпа Творог — Творень разом з супутньою інфраструктурою

December 16, 2023

Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Будівництво газопроводу DN1000 МОП 8,4 Мпа Творог -— Творень разом з супутньою інфраструктурою.

Вартість проєкту: 112 314 468,00 євро.

Інвестор: Оператор газопроводів передачі GAZ-SYSTEM S.A.