Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

szukasz

Будівництво газопроводу DN 700 Густорзин —Одоланув, етап I — газопровод DN 700 Густорзин — Турек, етап II Турек — Одоланув (газопровід завдовжки 168 км)

December 16, 2023

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Будівництво газопроводу DN 700 Густорзин — Одоланув, етап I — газопровід DN 700 ГусторзинТурек, етап II Турек — Одоланув (газопровод завдовжки 168 км).

Вартість проєкту: Згідно з положеннями контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Оператор газотранспортної системи GAZ-SYSTEM S.A.