Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво газопроводу Голеньов — Львовек разом із необхідною інфраструктурою для його обслуговування, включаючи: Етап I — газопровод Голеньов — Цецерице

December 16, 2023

Будівництво газопроводу Голеньов — Львівок разом із необхідною інфраструктурою для його обслуговування, включаючи: Етап I — газопровід Голеньов — Цецерице.

Інвестор: GAZ-SYSTEM S.A.