Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

S17

szukasz

Будівництво автомагістралі S17 на ділянці Курів — Люблін — П’яски, включаючи виконання нагляду за виконанням робіт

December 16, 2023

S17


Будівництво автомагістралі S17 на ділянці Курів — Люблін — П’яски, включаючи виконання нагляду за виконанням робіт.

Загальна вартість проєкту: 637 716 644,00 євро.

Замовник: GDDKiA.