Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

szukasz

Водопровідно-каналізаційна система Бидгоща II

December 16, 2023

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Водопровідно-каналізаційна система Бидгоща II.

Вартість проєкту: 178 625 000,00 євро.

Інвестор: Муніципальні Водопроводи й Каналізація ТОВ в Бидгоща.