Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Архів Національний у Кракові — Філія у Новому Сончі

December 16, 2023

Національний Архів у Кракові — Відділення у Новому Сончі

Інвестор: Національний Архів у Кракові.