Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

szukasz

Установка системы каталитического денитрификации дымовых газов (SCR) с модернизацией электростатических осадителей для котлов АП-1650 блоков № 9 и 10 в рамках инвестиционного проекта I9030N0011.

20 października, 2022

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Установка системы каталитического денитрификации дымовых газов (SCR) с модернизацией электростатических осадителей для котлов АП-1650 блоков № 9 и 10 в рамках инвестиционного проекта I9030N0011.

Стоимость проекта: В соответствии с положениями контракта, его стоимость является конфиденциальной информацией.
Инвестор: ООО “Enea Wytwarzanie”