Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

szukasz

Строительство продуктопровода между Бороновом и Тшебинией

20 października, 2022

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Строительство продуктопровода между Бороновом и Тшебинией

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: ОАО „PERN”