Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

szukasz

Строительство очистительной станции для г.Шверадув-Здруй на ул.Вейской

20 października, 2022

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Строительство очистительной станции для г.Шверадув-Здруй на ул.Вейской

Стоимость проекта: 1.376.615,00 euro
Инвестор: Городская гмина в г.Сверадув-Здруй