Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

szukasz

Строительство когерентного флюидального блока CFB с установочной мощностью брутто около 75 MWe на ТЭЦ Зофювка в АО „SEJ”

20 października, 2022

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Строительство когерентного флюидального блока CFB с установочной мощностью брутто около 75 MWe на ТЭЦ Зофювка в АО „SEJ”

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной.
Инвестор: АО „SEJ”