Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

szukasz

Ремонт и обслуживание сети уличного освещения в г. Зомбки – проектирование и строительство выполняется в рамках партнерства ГЧП

20 października, 2022

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ремонт и обслуживание сети уличного освещения в г. Зомбки – проектирование и строительство выполняется в рамках партнерства ГЧП

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: город Зомбки